SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Rörligt elpris och fast elpris
May 31st, 2013

Det är viktigt att känna till skillnaden mellan fast elpris och rörligt elpris.

Ett rörligt elpris innebär att priset du betalar till din elleverantör kan förändras varje månad. Det beror på att ditt elpris baseras på priset som din elleverantör fick betala när han köpte elen i sin tur. Har du alltså ett avtal med rörligt elpris så påverkas både du och din elleverantör av prisutvecklingen på elmarknaden. Kostnaderna är då ofta högre under vintermånaderna men lägre under de varma månaderna. Som du ser har ett rörligt elpris alltså både för- och nackdelar.

Ett fast elpris innebär däremot att priset du betalar till din elleverantör per kWh inte förändras utan du betalar exakt samma pris under hela bindningstiden. Naturligtvis innebär detta inte att du betalar exakt samma belopp varje månad eftersom summan alltid även baseras på hur mycket el du förbrukar. Men om du och din elleverantör har kommit överens om ett fast elpris, behöver du åtminstone aldrig oroa dig för att elpriset per kWh kommer att höjas. Tyvärr innebär ett fast elpris dock även att priset per kWh inte kommer att sänkas heller, så även denna prissättning har sina för- och nackdelar.

 

Eftersom du nu känner till för- och nackdelarna med både fast elpris och rörligt elpris är det nog läge att se över ditt nuvarande elavtal och jämföra det med marknadens andra erbjudanden. Du kan alltid ha tur och hitta ett bättre pris eller bättre villkor och det är just det vi vill gärna hjälpa dig med.  www.billig-el.org


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa