SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Om du anlitar HRM Solutions får du expertis inom ett flertal HR områden
September 30th, 2013

Om du anlitar HRM Solutions får du expertis inom ett flertal HR områden. Tillsammans bygger vi upp eller omstrukturerar dina HR processer så att din organisation kan ta till vara så mycket som möjligt av sin personalstyrkas kompetens. HRM Solutions har mångårig erfarenhet av arbete på både operativ och strategisk nivå. Vi har under årens lopp arbetat med svenska och internationella organisationer, stora som små. Stora förändringar – exempelvis tillföljd av en fusion, ett förvärv eller en avyttring – medför vanligtvis ett tillfälligt större behov av HR kompetens. HRM Solutions är ett konsultföreta inom HR som under åren hjälpt ett stort antal företag och andra organisationer att bättre ta till vara sitt humankapital. Mer information om våra tjänster hittar du på hrmsolutions. Om du har frågor eller önskar köpa någon av våra tjänster ska du kontakta oss på telefonnummer +46 722 216 750 eller via e-post, info@hrmsolutions.se. Välkommen in till oss! Tillsammans stärker vi din organisations konkurrenskraft.

En av våra mest populära tjänster är mentorsprogrammet. Detta är speciellt utformat för att hjälpa HR personal som till följd av befordran eller omstruktureringar ställs inför nya problem och utmaningar. Mentorsprogrammet löper vanligen över ett år och är uppdelat på tio tillfällen. Mentorn hjälper adepten med specifika problem och att sätta sin egen prägel organisationens HR funktion. Innan programmet drar igång möts mentor och adept för att klargöra förväntningar och önskemål. I samband med detta går vi även igenom saker som tystnadsplikt, öppenhet och ärlighet. För en professionell och pragmatisk partner, vänd dig till HRM Solutions!


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa