SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Om du anlitar HRM Solutions får du expertis inom ett flertal HR områden

Om du anlitar HRM Solutions får du expertis inom ett flertal HR områden. Tillsammans bygger vi upp eller omstrukturerar dina HR processer så att din organisation kan ta till vara så mycket som möjligt av sin personalstyrkas kompetens. HRM Solutions har mångårig erfarenhet av arbete på både operativ och strategisk nivå. Vi har under årens lopp arbetat med svenska och internationella organisationer, stora som små. Stora förändringar – exempelvis tillföljd av en fusion, ett förvärv eller en avyttring – medför vanligtvis ett tillfälligt större behov av HR kompetens. HRM Solutions är ett konsultföreta inom HR som under åren hjälpt ett stort antal företag och andra organisationer att bättre ta till vara sitt humankapital. Mer information om våra tjänster hittar du på hrmsolutions. Om du har frågor eller önskar köpa någon av våra tjänster ska du kontakta oss på telefonnummer +46 722 216 750 eller via e-post, info@hrmsolutions.se. Välkommen in till oss! Tillsammans stärker vi din organisations konkurrenskraft.

En av våra mest populära tjänster är mentorsprogrammet. Detta är speciellt utformat för att hjälpa HR personal som till följd av befordran eller omstruktureringar ställs inför nya problem och utmaningar. Mentorsprogrammet löper vanligen över ett år och är uppdelat på tio tillfällen. Mentorn hjälper adepten med specifika problem och att sätta sin egen prägel organisationens HR funktion. Innan programmet drar igång möts mentor och adept för att klargöra förväntningar och önskemål. I samband med detta går vi även igenom saker som tystnadsplikt, öppenhet och ärlighet. För en professionell och pragmatisk partner, vänd dig till HRM Solutions!

Städtjänst ända sedan skattelättnaden för hushållnära tjänster infördes

Hjälp Hemma är ett av de företag som erbjudit bland annat städtjänst ända sedan skattelättnaden för hushållnära tjänster infördes. “Ja, vi var ju med från start, vilket kanske gav oss något av ett försprång”, berättar Peter Svanborg, grundare av företaget. “Samtidigt fick vi ju faktiskt lära oss alltihopa från scratch utan att kunna snegla på några konkurrenter eller andra som gått före”, säger han. “Det var en ganska stökig tid på sätt och vis men också oerhört lärorikt och utmanande. Man har ju fått lära sig allting längs vägen. Det är tur att man haft så duktiga medarbetare vid sin sida. Jag har hela tiden haft en känsla av att vi arbetar oss framåt tillsammans och att vi vill samma sak med företaget. Det är oerhört viktigt att man drar åt samma håll.

Vår städtjänst, i kombination med våra tilläggstjänster har blivit väldigt populär och det beror nog delvis på att vi, vid sidan av att vi är noggranna med att leverera, också har en personlig touch.

Något som vi försöker ha i fokus när vi formar verksamheten. Vi är därför väldigt måna om att förbättra vår personal och det gör vi genom bland annat fortbildning men också genom att vi gör roliga saker tillsammans. Olika företagsevent, fester och jippon, som skapar en känsla av tillhörighet och att vi gör nånting meningsfullt ihop”.

“Det finns ju en del konkurrens på marknaden, vilket faktiskt är något som vi på Hjälp Hemma välkomnar. Det gör att vi tvingas förbättra oss för att ligga i framkant medvåra produkter. Både vad gäller exempelvis städhjälp och kundkontakt. Allt måste klaffa”, säger Peter.

Att det har klaffat hittills är råder det väl ingen tvekan om. Man har idag en bra bit över hundra anställda och ser en stadig tillväxt i en bransch där framtiden ser ljus ut. läs mer på www.hjalphemma.se

 

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa