SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Allra Finans – när det är dags att gå i pension?
May 18th, 2014

Har du pengar så det räcker när det är dags att gå i pension? Vad händer om du skulle bli långvarigt sjuk eller förlora jobbet – klarar du och familjen de löpande utgifterna? Privatekonomiska frågor är kanske inte så kul att lägga ner tid på, men de formar i väsentliga avseenden hur du kan leva ditt liv. Den som saknar skydd den dagen olyckan är framme kan få det väldigt kämpigt under lång tid? Den som placerar pengarna i osäkra värdepapper kan tvingas se på när år besparingar går förlorade till följd av marknaden nycker. Om du vill ha hjälp med att bygga en solid privatekonomi, starkt nog att hjälpa dig igenom livets svårare perioder, så ska du vända dig till Allra. Mer information om vår organisation, våra principer och våra ambitioner hittar du på www.allra.se.  Allra är en ledande leverantör av privatekonomiska tjänster – pensionslösningar, försäkringar, lån och kapitalplaceringar. Vi har den erfarenhet och kompetens som krävs för att hjälpa dig hitta de lösningar som bäst passar dina förutsättningar och aspirationer.

Allra grundades 2008 av entreprenörerna Alexander Ernstberger och David Persson. Från början hette vi Svensk Fondservice och verksamheten bedrevs från en blygsam källarlokal på Södermalm i Stockholm. Dagens Allra är något helt annat. Idag har vi över 110 000 kunder och förvaltar tillgångar som uppgår till runt 10 miljarder kronor. Allra tillses av Finansinspektionen och åtnjuter det högsta möjliga soliditetsomdömet, AAA. Vi har mer än 100 medarbetare vid våra kontor i centrala Stockholm och Gävle.  Välj Allra, för framtiden!  gå in på allra-finans.se

 


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa